Tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường

Tháng Ba 19, 2018 4:07 chiều

Nhằm tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua ” Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng chính phủ phát động và thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện Ủy Nam Trực về việc đẩy mạnh phong trào thi đua ” Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện công văn số 101/UBND-VP về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018 của UBND huyện ngày 08/3/2018.

Thực hiện công văn số60/PGDĐT về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường  ngày 16/3/2018.

Để đảm bảo cảnh quang môi trường trong và ngoài nhà trường. Ngày 19/03/2018 nhà trường đã tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường. Dưới đây là 1 số hình ảnh

20180318_072735-1[1] 20180318_092120[1] 20180318_092158[1] 20180318_092202[1]