HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười Một 21, 2020 4:04 chiều

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ  “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015-NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơ vị sự nghiệp công lập”; Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Công văn số 488/TLĐ ngày 07/4/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số: 16 về “Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức” và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong trường học và cơ quan quản lý giáo dục” của  Phòng GD&ĐT và Liên đoàn lao động huyện Nam Trực;

Ngày 17 tháng 10 năm 2020 Trường mầm non Nghĩa An tiến hành mở Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức với các nội dung sau:

– Đồng chí: Nguyễn Thị Hà – Hiệu trưởng nhà trưởng “Báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC và NLĐ năm học 2019- 2020 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị ; tổng kết đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người dứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2019- 2020 – Đồng chí Vũ Thị Anh – Chủ tịch Công đoàn.Trình bày báo cáo tổng kêt phong trào thi đua, triển khai nội dung phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học 2020 – 2021; dự thảo bản giao ước thi đua năm học 2020- 2021. – Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân: báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020 và chương trình công tác, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020- 2021.Dưới đây là một sốhình ảnh

690839b47dca6191466cf05d9f12216a

4a81e731c0f3a506501aae7ec9393e53

 

1084041ba3eac663c3f82950ca27d4ac

 

f2f00f01c8c7eda0796ca7e0f76c0727

 

f9053cb993fce50f77fa1bd97dc6050d