Đại hội chi đoàn trường mầm non Nam Nghĩa lần thứ 3 nhiệm kì 2018-2020

Tháng Ba 26, 2018 2:46 chiều

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Căn cứ Thông tri số: 09-TT/HU, ngày 26/9/2016 của BTV huyện uỷ về việc “lãnh đạo đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022” và Kế hoạch số 08-KH/HĐTN ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành huyện đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trực lần thứ 28, nhiệm kỳ 2017-2022, Hướng dẫn số:03-HD/HĐTN ngày 25/11/2016 của BCH huyện đoàn Nam Trực .

Được sự nhất trí của BCH đoàn xã, chi bộ trường mầm non Nam Nghĩa và chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của chi Đoàn. Chi đoàn trường mầm non Nam Nghĩa long trọng tổ chức đại hội chi đoàn lần thứ III, nhiệm kì 2018-2020

Sau đây là 1 số hình ảnh đại hội chi đoàn

20180322_174744[1] 20180322_165702[1] 20180322_165807[1] 20180322_165851[1] 20180322_174550[1]