Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA AN

Địa chỉ: Xã Nghĩa An , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà: Nguyễn Thị Hà  – Chức vụ: Hiệu Trưởng 

Điện thoại: 01297340971 – Email: mnnamnghiapgdnamtruc
@gmail.com