Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017

Tháng Mười Hai 20, 2017 8:30 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực ban giám hiệu
Thứ 2. 18/12/2017 Họp giao ban BGH,TTCM,CTCĐ Đ/c Hà
Thứ 3. 19/12/2017 Dự giờ các lớpHoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia

Đón đoàn tư vấn kĩ thuật cấp tỉnh trường chuẩn quốc gia

BGH,TTCM,CTCĐ Đ/c Châm
Thứ 4.20/12/2017 Dự giờ các lớpHoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia BGH,TTCM,CTCĐ Đ/c Hà
Thứ 5. 21/12/2017 Dự giờ các lớpHoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia BGH,TTCM,CTCĐ Đ/c Châm
Thứ 6. 22/12/2017 Dự giờ các lớpHoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia BGH,TTCM,CTCĐ Đ/c Hà
Thứ 7. 23/12/2017 Sinh hoạt chuyên môn  BGH,TTCM,CTCĐ Đ/c Hà, Châm

                                                                                                                   Nghĩa An, ngày 18 tháng 12 năm 2017

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                             ( Đã ký)

 

                                                                                                                               Nguyễn Thị Hà