Khai mạc hội giảng vòng 1

Tháng Mười 15, 2018 10:35 sáng

Căn cứ kế hoạch số: 01/KH- TrMn ngày 06/9/2018 – Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường mầm non Nam Nghĩa. Trường mầm non Nam Nghĩa đã tổ chức khai mạc hội giảng vòng 1

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị

:20181013_084814[1] 20181013_085333[1] 20181013_090756[1] 20181013_091010[1] 20181013_095318[1] 20181013_151056[1]