HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Tháng Mười Một 21, 2020 4:30 chiều

            Căn cứ vào kế hoạch số  174A/PGDĐT- GDMN ngày 25/09/2020 của Phòng GD&ĐT huyện nam Trực về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của cấp học mầm non

       Căn cứ vào  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021  nhà trường đã tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường

Dưới đây là một số hình ảnh hội thi giáo viên giỏi cấp trường

 

IMG20201024083150 IMG20201024090403 IMG20201024092538 IMG20201024085051IMG20201031085925