Danh sách cán bộ giáo viên trực tết kỷ hợi

 DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN THAM GIA TRỰC TẾT KỶ HỢI Điểm trường số 1: Khu Nam Nghĩa Ngày Sáng Chiều 02/02/2019 Vũ T Thanh Hương Tống Thị Nhẫn 03/02/2019 Ngô T Thảo Thương Mai Thị Liên