images

Lịch công tác tuần từ ngày 16/04 đến ngày 21/04

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực ban giám hiệu Thứ 2.16/04/2018 Họp giao ban   BGH,TTCM,CTCĐ Đ/c Hà Thứ 3.17/04/2018 Dự giờ các lớp   BGH Đ/c Châm Thứ 4.18/04/2018 Dự giờ các lớp  
images

Lịch công tác tuần từ ngày 26-3 đến ngày 31/3

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực ban giám hiệu Thứ 2.26/03/2018 Họp giao ban   BGH,TTCM,CTCĐ Đ/c Hà Thứ 3.27/03/2018 Dự giờ các lớp   BGH Đ/c Châm Thứ 4.28/03/2018 Dự giờ các lớp