Lịch công tác tuần từ 08/06/2020 – 14/06/2020

  Thời gian Sáng Chiều Thứ hai08/6/2020 Giao ban tuần (BGH) + TTCM Thăm lớp Thứ ba09/6/2020 Dự giờ lớp 4 tuổi a Thăm lớp Thứ tư10/6/2020 Dự giờ lớp 2 tuổi b Thăm lớp Thứ năm11/6/2020 – Thăm…

Danh sách cán bộ giáo viên trực tết kỷ hợi

 DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN THAM GIA TRỰC TẾT KỶ HỢI Điểm trường số 1: Khu Nam Nghĩa Ngày Sáng Chiều 02/02/2019 Vũ T Thanh Hương Tống Thị Nhẫn 03/02/2019 Ngô T Thảo Thương Mai Thị Liên